Valikko Sulje

360 Panorama

Klikkaa kuvaa ja avaa panoraamaesitys. Kuvaa voi kääntää tarttumalla hiirellä
ja vetämällä haluttuun suuntaan. Eri huoneisiin pääset valikosta (vas.ylä),
ikoneista (vas.ala) tai pohjapiirustuksesta (oik.ylä).

edustushuvilat-häme